om företaget
våra tjänster
före- och efterbilder
våra priser
kontakta oss

 

HushÅllsnÄra tjÄnster

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick. Till sådant trädgårdsarbete räknas gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar, häckklippning samt vattning och gödning i samband med sådant arbete.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller räknas transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn till sådant trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion.

Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden
Till snöskottning m.m. som medför rätt till skattereduktion räknas skottning av tak och altan samt skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut eller liknande. Snöröjning av trottoar i när anslutning till bostaden kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att kommunen ålagt fastighetsinnehavaren att hålla trottoaren is- och snöfri så att gångtrafikanterna kan ta sig fram. Även snöröjning med traktor etc. och arbetskostnad för sandning och saltning medför rätt till skattereduktion.
Till snöskottning som inte ger rätt till skattereduktion räknas skottning av allmänningar och samfälld mark.

Se vidare på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

<<Tillbaka till alla tjÄnster | nÄsta sida>>