om företaget
våra tjänster
före- och efterbilder
våra priser
kontakta oss

 grönt kort certifiering

TIMPRISER

AnlÄggning/skÖtsel sommar

Vi kostar 469 kr/timme inklusive moms. Framkörningskostnaden tillkommer. 19 kr/mil samt 375 kr/timme. Alla priser är inklusive moms. Inom radien av 2 mil från Norra Sorunda ingår det i priset. Längre skötseluppdrag, större anbud, vinterunderhåll offereras. Det mesta inom skötsel är berättigat till s.k. RUT avdrag vilket innebär ett skatteavdrag på 50 %. Se vidare under "Tjänster vi utför".

FruktrÄdsbeskÄrninG

Vi är certifierade fruktträdsbeskärare och kostar 520 kr/timme inklusive moms. Hur lång tid arbetet tar kan vi avgöra nä vi sett närmare på trädets kvalitet.

Skissarbete

För formning av trädgården, framtagning av växtlistor och material debiteras 625 kr/timme inklusive moms. Framkörning tillkommer. 19 kr/mil samt 375 kr/timme. Alla priser är inklusive moms.

RÅdgivning

En muntlig genomgång av er trädgård tar ca 2 timmar och brukar bli en enklare skiss med idéerna nedskrivna. Pris 1600 kr inkl. skiss och framkörning. Därefter debiteras 625 kr/timme. Alla priser är inklusive moms.