om företaget
våra tjänster
före- och efterbilder
våra priser
kontakta oss

 

TrÄdgÅrdsdesign

Vi har alla olika behov, tid och passion för våra grönytor. Vi kan skapa en smart, välplanerad och vacker trädgård efter dina behov. Det är till stor nytta att ta hjälp för att konkretisera detta. Trädgården ska vara en njutning, ingen börda. Vi ser möjligheter och förutsättningar för att skapa den atmosfär du gillar. Förslag på förändringar.
-enskilda rabattkompositioner
-övergripande helhet trädgård
-rumsbildare i trädgården
-planlösning/placering
-förnyande av ytor

Hur går det till?
Jag kommer på ett första besök där vi går igenom dina önskemål och behov. Till grund har vi en checklista som du blir tillsänd innan mötet samt en tomtkarta som du tagit fram. Vi går igenom olika stilar som passar dig. Jag fotograferar och går igenom vad som ska behållas och vad som ska förändras i trädgården.

Jag återkommer med en grundskiss för påseende. Denna innehåller färg och form i stora drag. Placering, disposition av ytor, förslag på tema i färg osv.

Efter godkännande görs en mer detaljerad färglagd ritning med bland annat växtlista som innehåller antal/placering/latinska namn/skötsel samt mer detaljerade uppgifter av val till material ex stengångar, krukor osv.

Denna ritning kan sedan ligga till grund för vidare anläggning.

<<Tillbaka till alla tjÄnster | nÄsta sida>>